SWEETS Kvanen vokser naturligt i Norden. Vikingerne dyrkede den i kvangårde og brugte den som medicin og som et vitamin tilskud, bl.a mod skørbug på deres lange togter.Kvan Kompagniet har taget traditionen op og har også etableret egen kvangård på Rolandsgården ved Knardrup.Vores friske Kvan har stadigvæk den samme lindrende virkning, som da vikingerne brugte kvanen fra deres deres egen Kvangård.

Angelica syrup is soft as velvet and has an amazingly fine and exquisite taste. Your pancakes will love it!  You can also pep up your breakfast, whether that is dairy products or porridge, with a dash of angelica syrup.

Moreover, add nuts to the syrup and use it with cheese, or use this golden syrup to add sweetener to your salad dressing.

The chutney is made from a mix of the season’s fruits, i.e. plums, apples, fresh angelica stalks, sugar and lemon juice and spices.

Angelica stalks add a characteristic flavour to the chutney. The flavour is intense and fresh but not hot. 

It is very suitable for fried or steamed fish or as accompaniment to a steak.